Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.12.2021.AK.2 z dnia 12.10.2021r.

Data publikacji: 15-10-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony przez inwestora, tj. firmę eSolis Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 231, 85-451 Bydgoszcz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 29, 30 obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew.

Jednocześnie zawiadamia się, iż Burmistrz Dobiegniewa wystąpi o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ww. sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. RKG62201122021AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.12.2021.AK.2 z dnia 12.10.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 15-10-2021 14:10 przez
czytany: 199

Rejestr zmian

Zobacz Również: