Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XVI z dnia 31 marca 2016 roku

Data publikacji: 05-04-2016 00:00
 

 uchwala_XVI_100_16.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew w 2016 roku

 uchwala_XVI_101_16.pdf   strzałka   w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok

 uchwala_XVI_102_16.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2016 rok

 uchwala_XVI_103_16.pdf   strzałka   w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów

 uchwala_XVI_104_16.pdf   strzałka   w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 lutego 2011r.

 uchwala_XVI_95_16.pdf   strzałka   w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Dobiegniew

 uchwala_XVI_96_16.pdf   strzałka   w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa - ANR Oddział w Gorzowie Wlkp. nieruchomość gruntową do zasobu komunalnego Gminy Dobiegniew

 uchwala_XVI_97_16.pdf   strzałka   w sprawie zasad udzielania pożyczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobiegniew

 uchwala_XVI_98_16.pdf   strzałka   w sprawie zasad udzielania pożyczek na budowę studni głębinowych na terenie Gminy Dobiegniew

 uchwala_XVI_99_16.pdf   strzałka   w sprawie zasad udzielania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Dobiegniew

opublikował:
ostatnie zmiany: 06-05-2016 09:51 przez
czytany: 1330

Rejestr zmian