Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XXV z dnia 24 listopada 2016 roku

Data publikacji: 23-12-2016 00:00
 

 uchwala_XXV_137_16.pdf   strzałka   w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobiegniew na okres od 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

 uchwala_XXV_138_16.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 uchwala_XXV_139_16.pdf   strzałka   w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów

 uchwala_XXV_140_16.pdf   strzałka   w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/132/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Oświaty w Dobiegniewie

 uchwala_XXV_141_16.pdf   strzałka   w sprawie uchylenia uchwały XXIV/133/2016 z dnia 27 października w sprawie zapewnienia przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty wspólnej obsługi placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Dobiegniew

 uchwala_XXV_142_16.pdf   strzałka   w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Oświaty w Dobiegniewie

 uchwala_XXV_143_16.pdf   strzałka   w sprawie zapewnienia przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty wspólnej obsługi placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Dobiegniew

 uchwala_XXV_144_16.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2016 rok

opublikował:
czytany: 1327

Rejestr zmian