Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XL z dnia 22 lutego 2018 roku

Data publikacji: 27-02-2018 00:00
 

 uchwala_XL_228_18.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

 uchwala_XL_229_18.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dobiegniew

 uchwala_XL_230_18.pdf   strzałka   w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Dobiegniew i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu

 uchwala_XL_231_18.pdf   strzałka   w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dobiegniew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 uchwala_XL_232_18.pdf   strzałka   w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

 uchwala_XL_233_18.pdf   strzałka   w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Radęcinie wchodzącej w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobiegniewie

opublikował:
czytany: 1031

Rejestr zmian