Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XLI z dnia 29 marca 2018 roku

Data publikacji: 06-04-2018 00:00
 

 uchwala_XLI_234_18.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

 uchwala_XLI_235_18.pdf   strzałka   w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 uchwala_XLI_236_18.pdf   strzałka   w sprawie podziału Gminy Dobiegniew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 uchwala_XLI_237_18.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew w 2018 roku.

 uchwala_XLI_238_18.pdf   strzałka   w sprawie opłat i zasad lokalizowania reklam oraz tablic informatycznych na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomościach miejskich jednostek organizacyjnych.

 uchwala_XLI_239_18.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dobiegniew na lata 2018-2020

 uchwala_XLI_240_18.pdf   strzałka   w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobiegniew

 uchwala_XLI_241_18.pdf   strzałka   w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Dobiegniew i dokumentów niezbednych do potwierdzenia tych kryteriów

 uchwala_XLI_242_18.pdf   strzałka   w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego

opublikował:
czytany: 1113

Rejestr zmian