Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XLII z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Data publikacji: 08-06-2018 00:00
 

 uchwala_XLII_243_18.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy za 2018 rok

 uchwala_XLII_244_18.pdf   strzałka   w sprawie podziału Gminy Dobiegniew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 uchwala_XLII_245_18.pdf   strzałka   w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach

 uchwala_XLII_246_18.pdf   strzałka   w sprawie powierzenia Burmistrzowi Dobiegniewa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie

opublikował:
czytany: 939

Rejestr zmian