Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XLIV z dnia 26 czerwca 2018 roku

Data publikacji: 09-07-2018 00:00
 

 uchwala_XLIV_253_18.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

 uchwala_XLIV_254_2018.pdf   strzałka   w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

 uchwala_XLIV_255_2018.pdf   strzałka   w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobiegniew na lata 2018-2022

 uchwala_XLIV_256_18.pdf   strzałka   w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkow

 uchwala_XLIV_257_18.pdf   strzałka   w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

 uchwala_XLIV_258_18.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dobiegniew w roku 2018

opublikował:
czytany: 1083

Rejestr zmian