Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XLVI z dnia 20 września 2018 roku

Data publikacji: 12-10-2018 00:00
 

 uchwala_XLVI_260_18.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

 uchwala_XLVI_261_18.pdf   strzałka   w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobiegniew

 uchwala_XLVI_262_18.pdf   strzałka   w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 uchwala_XLVI_263_18.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobiegniew na lata 2018-2032"

 uchwala_XLVI_264_18.pdf   strzałka   w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu bądź poza miejscem sprzedaży

 uchwala_XLVI_265_18.pdf   strzałka   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024, podjętej uchwałą nr XXXVIII/219/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2017r.

opublikował:
czytany: 953

Rejestr zmian