Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XLIX z dnia 15 listopada 2018 roku

Data publikacji: 29-11-2018 00:00
 

 uchwala_XLIX_274_18.pdf   strzałka   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 uchwala_XLIX_275_18.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

 uchwala_XLIX_276_18.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

 uchwala_XLIX_277_18.pdf   strzałka   w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Dobiegniewie oraz nadania mu statutu

 uchwala_XLIX_278_18.pdf   strzałka   w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobiegniewie

opublikował:
ostatnie zmiany: 30-11-2018 07:55 przez
czytany: 993

Rejestr zmian