Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja II z dnia 17 grudnia 2018 roku

Data publikacji: 28-12-2018 00:00
 

 uchwala_II_07_18.pdf   strzałka   w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2019

 uchwala_II_08_18.pdf   strzałka   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2024

 uchwala_II_09_18.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

 uchwala_II_10_18.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dobiegniew na 2019 rok

 uchwala_II_11_18.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobiegniew na 2019 rok

 uchwala_II_12_18.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie na rok 2019

 uchwala_II_13_18.pdf   strzałka   w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji

 uchwala_II_14_18.pdf   strzałka   w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"

 uchwala_II_15_18.pdf   strzałka   w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"

 uchwala_II_16_18.pdf   strzałka   w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

 uchwala_II_17_18.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Dobiegniewie

 uchwala_II_18_18.pdf   strzałka   w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Dobiegniewie na Centrum Usług Wspólnych w Dobiegniewie oraz nadania nowego statutu

 uchwala_II_19_18.pdf   strzałka   w sprawie wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Gminę Dobiegniew w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin SGO5

opublikował:
czytany: 1038

Rejestr zmian