Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.58.2020.PPrz z dn. 27.11.2020r.

Data publikacji: 04-12-2020 00:00
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej WN-110 kV wraz ze światłowodem oraz infrastrukturą towarzyszącą, zasilającej podstację trakcyjną Podlesiec na działce nr ewid. gruntów 129/3, obręb 0022 Podlesiec, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, w obszarze terenu zamkniętego.

 obwieszczenie_IB_I746_58_2020.pdf   strzałka   Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.58.2020.PPrz z dn. 27.11.2020r.

opublikował:
czytany: 2124

Rejestr zmian

Zobacz Również: