Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Protokół komisji przetargowej z dnia 20.11.2009 r.

Data publikacji: 23-11-2009 00:00

PROTOKÓŁ

 

         z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 20.11.2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  przyczepy specjalnej – VEB HL900.40RFP, nr rejestracyjny GOO 413K, rok prod. 1982. Cena wywoławcza wynosiła 220 zł. brutto (słownie : dwieście dwadzieścia złotych).
         Ogłoszenie o przetargu było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie oraz stronie internetowej.
 

Komisja przetargowa w składzie :

1. Hubert Kowalski – Przewodniczący
2. Grażyna Kleingärtner – członek
3. Izabela Brygier – członek
4. Galina Zygadło – członek

        Komisja przetargowa w powyższym składzie przystąpiła do czynności przetargowych, stwierdziła, że wadium w kwocie 50 zł. wpłaciły 3 osoby na organizowany w dniu 20.11.2009 r. o godz. 12.00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przyczepy specjalnej – VEB HL900.40RFP, nr rejestracyjny GOO 413K, rok prod. 1982,
        Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium w kwocie 50 zł. na konto Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.
        Komisja przetargowa ustaliła kwotę postąpienia 50 zł.
Nabywcą został Pan Sylwester Putek, który zaoferował cenę nabycia 320 zł. brutto (słownie : trzysta dwadzieścia złotych).
       Wpłacone wadium w kwocie 50 zł. zostanie wliczone w poczet ceny nabycia pojazdu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

                                                                                             z up. Burmistrza Dobiegniewa
                                                                                               mgr inż. Tadeusz Bednarczuk
                                                                                                       z-ca Burmistrza
                                                                                    

 

opublikował:
ostatnie zmiany: 23-11-2009 13:52 przez
czytany: 70651

Rejestr zmian

Zobacz Również: