Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 23-02-2010 00:00

                                                                                                  Dobiegniew, dnia  22.02.2010r.


RSKG.ES. 7321/5-4/2010

                                      OGŁOSZENIE BURMISTRZA

 

        Na  podstawie  art.  39  w  związku  z  art.  54  ust.  2  ustawy  z  dnia 3  października  2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami),

zawiadamiam o opracowaniu:

- projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 186/4 w obrębie Mierzęcin,
- ekofizjografii i prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu.


Ww. dokumenty dostępne są do wglądu  w Referacie Komunalno-Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 28 oraz zamieszczone są na stronach:
www.dobiegniew.pl  oraz www.bip.dobiegniew.pl

 

                                                                                                   Burmistrz Dobiegniewa 
                                                                                                      mgr Leszek Waloch

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:
1. Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
2. Solectwa Mierzęcin

Opublikowano:
1. strona
www.dobiegniew.pl - link: komunikaty
2. strona
www.bip.dobiegniew.pl - link: ogłoszenia

Załączniki do pobrania:

  ekofizjografiamierzecin.pdf   strzałka   Ekofizjografia podstawowa dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 planzagospodarowaniamierzecin.pdf   strzałka   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru położonego w Gminie Dobiegniew - obręb Mierzęcin

 planzagospodarowaniamierzecinmapa.jpg   strzałka   Załącznik nr 1 - mapa

opublikował:
ostatnie zmiany: 23-02-2010 14:15 przez
czytany: 67116

Rejestr zmian

Zobacz Również: