Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22.03.2010 r.

Data publikacji: 19-03-2010 00:00

                                                                                                Dobiegniew, dnia  22.03.2010r.


RSKG.ES. 7321/4-5/2010


OGŁOSZENIE BURMISTRZA

         Na  podstawie  art.  39  w  związku  z  art.  54  ust.  2  ustawy  z  dnia 3  października  2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami),

zawiadamiam o opracowaniu:

- projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pojezierza Dobiegniewskiego w rejonie jeziora Wielgie, 
-    ekofizjografii i prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu.


         Ww. dokumenty dostępne są do wglądu  w Referacie Komunalno-Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 28 oraz zamieszczone są na stronach:
www.dobiegniew.pl oraz www.bip.dobiegniew.pl

                                                                                         z up.Burmistrza Dobiegniewa
                                                                                           mgr inż. Tadeusz Bednarczuk
                                                                                         z-ca Burmistrza Dobiegniewa

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:
Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

Opublikowano:
1. strona
www.dobiegniew.pl - link: komunikaty
2. strona
www.bip.dobiegniew.pl - link: ogłoszenia z263.docx   strzałka   Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - projekt

 z264.pdf   strzałka   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobiegniew "Pojezierze Dobiegniewskie - jezioro Wielgie - Prognoza oddziaływania na środowisko

 z265.pdf   strzałka   Ekofizjografia podstawowa dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pojezierze Dobiegniewskie" Osiek Dz.202-205/2

 z266.pdf   strzałka   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Pojezierza Dobiegniewskiego - jezioro Wielgie

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-03-2010 08:23 przez
czytany: 66039

Rejestr zmian

Zobacz Również: