Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11.08.2010 r.

Data publikacji: 11-08-2010 00:00

                                                                                             Dobiegniew, dnia 11.08.2010r.
RSKG.ES. 7321/6-5/2010


OBWIESZCZENIE


        Na podstawie   art. 17 pkt 1  ustawy   z dnia   27   marca    2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu   przestrzennym   (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późń. zm.) zawiadamiam o podjęciu  przez  Radę Miejską w Dobiegniewie: uchwały Nr XLV/310/2010   z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie   przystąpienia   do   sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 81, 82, 83, 84, 86 i 87 położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin, gmina Dobiegniew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
       Zainteresowani mogą składać wnioski  do wyżej wymienionego   planu   miejscowego  w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia.
       Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew.

                                                                                             Burmistrz Dobiegniewa

                                                                              mgr Leszek Waloch

 

 

Zamieszczono:
1.tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
2.tablica ogłoszeń w Mierzęcinie
3.strona internetowa
www.dobiegniew.pl, link: komunikaty
4.strona internetowa
www.bip.dobiegniew.pl - link: ogłoszenia

 

opublikował:
czytany: 62991

Rejestr zmian

Zobacz Również: