Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Data publikacji: 12-10-2010 00:00
                                                                              Dobiegniew, dnia  11 października 2010r.
RSKG.ES. 73212/3-11/2010

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami),

zawiadamiam o przyjęciu dokumentu, którym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strefy turystyczno-sportowej Osiek-Dobiegniew przez Radę Miejską, uchwałą Nr XLVII/327/2010  z dnia 1 października 2010r.

Projekt przedmiotowego plan był uprzednio udostępniony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Ponadto informuję o możliwości zapoznania się  z treścią wyżej wymienionego dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej gminy.

                                                                                       z up. Burmistrza Dobiegniewa
                                                                                          mgr inż. Tadeusz Bednarczuk
                                                                                                   z-ca Burmistrza
opublikował:
czytany: 60930

Rejestr zmian

Zobacz Również: