Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Data publikacji: 22-10-2010 00:00
                                                                                  Dobiegniew, dnia  21 października 2010r.
RSKG.ES. 7321/6-14/2010
 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 81, 82, 83, 84, 86 i 87 w obrębie Mierzęcin, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami),
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 81, 82, 83, 84, 86, 87, w obrębie Mierzęcin w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

Wnioski do ww. dokumentu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2010r., w formie pisemnej do Burmistrza Dobiegniewa, adres: ul. Dembowskiego 2,66-520 Dobiegniew, ustnie do protokołu w Referacie Komunalno-Gospodarczym Urzędu Miejskiego, pok. nr 28 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres j.spiewak@dobiegniew.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, podmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                       z up. Burmistrza Dobiegniewa
                                                                                          mgr inż. Tadeusz Bednarczuk
                                                                                                   z-ca Burmistrza


opublikował:
ostatnie zmiany: 22-10-2010 12:58 przez
czytany: 60686

Rejestr zmian

Zobacz Również: