Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o I przetargu, ustnym, nieograniczonym na sprzedaż Koparko- Spycharki "Białoruś"

Data publikacji: 01-12-2010 00:00

 OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwa   Usług   Komunalnych   „KOMUNALNI”    Spółka z o.o. ,  ul.  Poznańska  8,
66-520 Dobiegniew  ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

-Koparko – spycharka  „ BIAŁORUŚ „  JUMZ  -  6  KM .
Rok produkcji – 1986 rok
Cena wywoławcza 5.000 zł. brutto (słownie pięć tysięcy złotych ).

WARUNKI PRZETARGU :

1.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia  15 grudnia 2010 roku o godz. 10°° w siedzibie PUK „KOMUNALNI” ,ul.Nowomłyńska (Oczyszczalnia Ścieków) w Dobiegniewie .
2. Wadium w wysokości 10 %  za w/w sprzęt należy wpłacić w kasie przedsiębiorstwa przed rozpoczęciem przetargu do godz. 10°°.
3. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie wygrała zostanie zwrócona po zakończeniu   przetargu.   Wpłacone   wadium   przepada   na   rzecz   sprzedającego,   jeżeli  żaden
z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny równej lub wyższej od ceny wywoławczej .
4.  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu podpisania umowy .
5. Ustala się termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .
6. Wygrywający przetarg , który uchyli się od zawarcia umowy traci wpłacone wadium .
7. Postąpienie ustala się  na kwotę 50 zł.
8. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .
9. Pojazdy można oglądać na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dobiegniewie (kierunek Mierzęcin)  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15°°.

opublikował:
ostatnie zmiany: 01-12-2010 15:31 przez
czytany: 59801

Rejestr zmian

Zobacz Również: