Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Data publikacji: 05-07-2011 00:00

Dobiegniew, dnia 1 lipca

2011r.RKG.7321.5.2011.ES   

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA   

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią 


            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z  późn. zm.)  

zawiadamiam   

o przyjęciu dokumentu tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew, obszaru ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Lipie, wraz z obszarem komunikacji i infrastruktury technicznej obsługującym ten ośrodek, uchwalonego uchwałą  Nr XII/56/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie  z dnia 29 czerwca 2011r. 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej www.dobiegniew.pl

     Zamieszczono:

  1. tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
  2. Gazeta Wyborcza
  3. www.dobiegniew.pl - link „komunikaty”
  4. www.bip.dobiegniew.pl - link „ogłoszenia”
 Otrzymują:
  1. projektant
  2. aa.

                                                                                                                                                   z up. Burmistrza

                                                                                                                                       mgr inż Tadeusz Bednarczuk

                                                                                                                                               Zastępca Burmistrza zal_1.pdf   strzałka   Załącznik nr 1 do uchwały XII-56-11

 zal_2.pdf   strzałka   podsumowanie

 zal_3.pdf   strzałka   Uchwała XII-56-11

 zal_4.pdf   strzałka   Uzasadnienie do Uchwały XII-56-11

opublikował:
ostatnie zmiany: 05-07-2011 15:22 przez
czytany: 53564

Rejestr zmian

Zobacz Również: