Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o mozliwosci złożenia wniosku dotyczącego inwestycji w pasie 100 m od lini brzegowej

Data publikacji: 02-02-2012 00:00
                                                                                             Dobiegniew, dnia 30 stycznia 2012r.
RKG.6734.3.2012.ES.1

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Dobiegniewa informuje o możliwości złożenia wniosku o zniesienie zakazu „lokalizowania  obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej”,
określonego w § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia  17 lutego 2005r. w sprawie  obszarów chronionego krajobrazu (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
z 2005r. nr 9, poz. 172 ze zmianami).

Osoby, posiadające nieruchomości  objęte takim zakazem, mogą składać wnioski w powyższej sprawie. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz  oznaczenie na mapie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać na piśmie, w Urzędzie Miejskim
w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, w terminie do dnia 29 lutego 2012r.

                                                                                          Burmistrz Dobiegniewa
                                                                                               
Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 02-02-2012 14:34 przez
czytany: 49367

Rejestr zmian

Zobacz Również: