Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu planu urządzenia lasu

Data publikacji: 31-07-2012 00:00

 Dobiegniew, dnia 31 lipca 2012 r.

RKG.6734.32.2012.ES

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Dobiegniewa

Zgodnie z art. 21 ust. 4   ustawy  z dnia 28 września 1991 roku (tj.: Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 ze zmianami)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu dla zlokalizowanych na terenie Gminy Dobiegniew lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych.

Miejsce wyłożenia: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 28.
Termin wyłożenia: od dnia 1 sierpnia 2012r. do dnia 1 października 2012r.

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Bednarczuk
Zastępca Burmistrzaopublikował:
ostatnie zmiany: 31-07-2012 14:54 przez
czytany: 45852

Rejestr zmian

Zobacz Również: