Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DSP

Data publikacji: 07-11-2012 00:00
                                                                                              Dobiegniew, dnia 6 listopada 2012r.
RKG.6722.13.2012.ES

OGŁOSZENIE

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej w Dobiegniewie

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze. zm.), Burmistrz Dobiegniewa informuje o przyjęciu:

uchwałą Nr XXX/173/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 października 2012 r. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej w Dobiegniewie.

Z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, pokój nr 28 oraz na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie (www.bip.dobiegniew.pl).

Burmistrz  Dobiegniewa   

mgr Leszek Stefan Waloch


 podsumowanie17312.pdf   strzałka   Podsumowanie do uchwały Nr XXX/173/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie

 uchwala17312.pdf   strzałka   Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie XXX/173/12

opublikował:
czytany: 44512

Rejestr zmian

Zobacz Również: