Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - nad jez. Radęcino

Data publikacji: 23-09-2013 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
OGŁASZA
I PRZETARG  USTNY   NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Radęcin nad jeziorem Radęcino,  stanowiące własność gminy Dobiegniew.
 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzenie I przetargu na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:

Oznaczenie
nieruchomości
w katastrze
Powierzchnia
działki
 
Cena wywoławcza nieruchomości
netto
Wadium
złotych
Postąpienie
    135/26
  0.5355 ha
 160.000,-
10.000,-
2.000,-
    146/50
  0.5268 ha
 158.000,-
10.000,-
2.000,-

Przedmiotowe nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą kw. nr 19731 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelce Kraj. są wolne od obciążeń  i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.
Uwaga! Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów wypoczynkowo turystycznych nad jeziorem Radęcino nieruchomości przeznaczone są pod przystań wodną z mieszkalnictwem pensjonatowym (UT, MP).
 Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2013 r. o godz. 1230 w Sali numer 5, ( parter ) Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.
W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto tut. Urzędu    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj. najpóźniej trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.  Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są zobowiązane  uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych   pod rygorem utraty wadium  w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania zezwolenia  w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.).
Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku z późn. zm.)

Uczestnik przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem 
www.bip.dobiegniew.pl

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel.(  95 ) 7611001, 7611020  wew. 116.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

  BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
                                                                                  mgr Leszek Waloch
 

 Wywieszono dn.  19.09.2013 r.

opublikował:
czytany: 40469

Rejestr zmian

Zobacz Również: