Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 1-2/2014 Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 31-03-2014 00:00
 

Ogłoszenie nr 1-2/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA

III PRZETARG  USTNY   NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Radęcin nad jeziorem Radęcino,  stanowiące własność gminy Dobiegniew.

  Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzenie III przetargu  (I w dn.31.10.2013r. II dn. 20.01.2014r.) na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:

Numer działkiPowierzchniadziałki Cena wywoławcza nettoWadiumzłotychPostąpienie
    135/26  0.5355 ha 160.000,-10.000,-2.000,-
    146/50  0.5268 ha 158.000,-10.000,-2.000,-

 Uwaga! Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów wypoczynkowo turystycznych nad jeziorem Radęcino nieruchomości przeznaczone są pod przystań wodną z mieszkalnictwem pensjonatowym ( UT, MP). Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2014 r. o godz. 1230 w Sali numer 5, ( parter ) Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto tut. Urzędu    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj. najpóźniej do dnia 5.05.2014r. Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są zobowiązane  uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych   pod rygorem utraty wadium  w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania zezwolenia  w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.).Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% , zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku ze zm.)Uczestnik przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7488156

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

                                                                                                                      Burmistrz Dobiegniewa                                                                                                                           /-/Leszek  Waloch
opublikował:
ostatnie zmiany: 31-03-2014 09:34 przez
czytany: 37511

Rejestr zmian

Zobacz Również: