Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.10 z dnia 14.09.2021r.

Data publikacji: 17-09-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o nr ewid. 320, 356, 254, 256, 258, 402/2, 402/5, 52/2, 52/1, 129, 302 obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. RKG6220122021AK10.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.10 z dnia 14.09.2021r.

opublikował:
czytany: 46
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.12 z dnia 14.09.2021r.

Data publikacji: 17-09-2021 00:00

 Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o nr ewid. 320, 356, 254, 256, 258, 402/2, 402/5, 52/2, 52/1, 129, 302 obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkoposkim zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy  RKG6220122021AK12.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.12 z dnia 14.09.2021r.

opublikował:
czytany: 44
Rejestr zmian

Komunikat oraz Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Mierzęcin

Data publikacji: 23-08-2021 00:00

W załączeniu informacje z PSSE w Drezdenku - Komunikat oraz Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 23.08.2021 r. Komunikat.docx   strzałka   23.08.2021 r. 1

 OJWMierz_ocin.pdf   strzałka   23.08.2021 r.

opublikował:
czytany: 161
Rejestr zmian

Oceny jakości wody, Komunikaty oraz Decyzje z PSSE w Drezdenku dotyczące warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych Dobiegniew i Mierzęcin

Data publikacji: 19-08-2021 00:00

W załączeniu Oceny jakości wody, Komunikaty oraz Decyzje z PSSE w Drezdenku dotyczące warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych Dobiegniew i Mierzęcin DecyzjaDobiegniew.pdf   strzałka   19.08.2021 r.2

 DecyzjaMierzecin.pdf   strzałka   19.08.2021 r. 5

 KomunikatDobiegniew.pdf   strzałka   19.08.2021r.1

 KomunikatMierzecin.pdf   strzałka   19.08.2021 r. 4

 OcenajakoCcciwodyDobiegniew.pdf   strzałka   19.08.2021 r.

 OcenajakoCcciwodyMierz_ocin.pdf   strzałka   19.08.2021r. 3

opublikował:
czytany: 184
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.15 z dnia 12.08.2021r.

Data publikacji: 18-08-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa parku solarnego o mocy do 2 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. RKG6220182020AK15.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.15 z dnia 12.08.2021r.

opublikował:
czytany: 183
Rejestr zmian

Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Radęcin oraz Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publ. Radęcin

Data publikacji: 06-08-2021 00:00

Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Radęcin oraz Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publ. Radęcin

opublikował:
czytany: 48
Rejestr zmian

Komunikaty PPIS w Drezdenku dotyczące warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Słonów oraz Ługi

Data publikacji: 26-07-2021 00:00

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Słonów i wodociągu publicznego Ługi.

opublikował:
ostatnie zmiany: 26-07-2021 10:17 przez
czytany: 59
Rejestr zmian

Decyzja nr HK.443D.12/01/2021 oraz Decyzja Nr HK.443D.11/01/2021 z PPIS w Drezdenku z dnia 26.07.2021 r.

Data publikacji: 26-07-2021 00:00

W załączeniu Decyzja nr HK.443D.12/01/2021 dotycząca wodociągu publicznego Słonów oraz Decyzja Nr HK.443D.11/01/2021 dotycząca wodociągu publicznego Ługi z PPIS w Drezdenku z dnia 26.07.2021 r.

opublikował:
czytany: 61
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.4.2021.AK.8 z dnia 08.07.2021r.

Data publikacji: 09-07-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów I” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 206/2 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG6220142021AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.4.2021.AK.8 z dnia 08.07.2021r.

opublikował:
czytany: 358
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.5.2021.AK.8 z dnia 08.07.2021r.

Data publikacji: 09-07-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia, o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów II” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 206/2 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG6220152021AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.5.2021.AK.8 z dnia 08.07.2021r.

opublikował:
czytany: 355
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.6.2021.AK.9 z dnia 08.07.2021r.

Data publikacji: 09-07-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów III” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 208 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG6220162021AK9.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.6.2021.AK.9 z dnia 08.07.2021r.

opublikował:
czytany: 356
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2021.AK.9 z dnia 08.07.2021r.

Data publikacji: 09-07-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów IV” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 206/2, 208 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG6220172021AK7.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2021.AK.9 z dnia 08.07.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 09-07-2021 13:13 przez
czytany: 367
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.13 z dnia 07.07.2021r.

Data publikacji: 07-07-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa parku solarnego o mocy do 2 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew. RKG6220182020AK13.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.13 z dnia 07.07.2021r.

opublikował:
czytany: 376
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2020.AK.7 z dnia 16.06.2021r.

Data publikacji: 16-06-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa parku solarnego o mocy do 3 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew. RKG6220172020AK7.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2020.AK.7 z dnia 16.06.2021r.

opublikował:
czytany: 477
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.14 z dnia 16.06.2021r.

Data publikacji: 16-06-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew. RKG6220192020AK14.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.14 z dnia 16.06.2021r.

opublikował:
czytany: 481
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2021.AK.7 z dnia 20.05.2021r.

Data publikacji: 20-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 307, 308 obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG6220112021AK7.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2021.AK.7 z dnia 20.05.2021r.

opublikował:
czytany: 642
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.8 z dnia 20.05.2021r.

Data publikacji: 20-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni Ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o nr ewid. 320, 356, 254, 256, 258, 402/2, 402/5, 52/2, 52/1, 129, 302 obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG6220122021AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.8 z dnia 20.05.2021r.

opublikował:
czytany: 631
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.4.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

Data publikacji: 13-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 05.03.2021 r., uzupełnionym w dniu 14.04.2021r. przez inwestora, tj. firmę Elektrownia Słonów Sp. z o.o.  z siedzibą w Słonowie 22, gm. Dobiegniew reprezentowaną przez Pana Wojciecha Hałatyn, ul. Jedności 23/6, 65-018 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów I” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 206/2 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew. RKG6220142021AK3.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.4.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

opublikował:
czytany: 667
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.5.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

Data publikacji: 13-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 05.03.2021 r., uzupełniony w dniu 14.04.2021r. przez inwestora, tj. firmę Elektrownia Słonów Sp. z o.o.  z siedzibą w Słonowie 22, gm. Dobiegniew reprezentowaną przez Pana Wojciecha Hałatyn, ul. Jedności 23/6, 65-018 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów II” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 206/2 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew. RKG6220152021AK3.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.5.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

opublikował:
czytany: 682
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.6.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

Data publikacji: 13-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia, iż na wniosek złożony w dniu 05.03.2021 r., uzupełniony w dniu 14.04.2021r. przez inwestora, tj. firmę Elektrownia Słonów Sp. z o.o.  z siedzibą w Słonowie 22, gm. Dobiegniew reprezentowaną przez Pana Wojciecha Hałatyn, ul. Jedności 23/6, 65-018 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów III” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 208 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew. RKG6220162021AK3.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.6.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

opublikował:
czytany: 684
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

Data publikacji: 13-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 05.03.2021 r., uzupełniony w dniu 14.04.2021r. przez inwestora, tj. firmę Elektrownia Słonów Sp. z o.o.  z siedzibą w Słonowie 22, gm. Dobiegniew reprezentowaną przez Pana Wojciecha Hałatyn, ul. Jedności 23/6, 65-018 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów IV” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 206/2, 208 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew. RKG6220172021AK3.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

opublikował:
czytany: 678
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.14.2020.AK.10 z dnia 04.05.2021r.

Data publikacji: 06-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 04.05.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji  fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 298/2, 301 obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew. RKG62201142020AK10.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.14.2020.AK.10 z dnia 04.05.2021r.

opublikował:
czytany: 738
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.11.2021.AK. z dnia 04.05.2021r.

Data publikacji: 05-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 04.05.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 1” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/2, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew. RKG62201112020AK.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.11.2021.AK. z dnia 04.05.2021r.

opublikował:
czytany: 723
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.3.2021.AK.9 z dnia 04.05.2021r.

Data publikacji: 04-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 04.05.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej nr 001407F między drogą krajową nr 22 a miejscowością Chrapów, obejmująca swoim zakresem działki o nr ewid. 214/2 obr. 0004 Stare Osieczno oraz dz. nr ewid. 23, 25 obręb ewid. 0015 Chrapów, gmina Dobiegniew. RKG6220132021AK9.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.3.2021.AK.9 z dnia 04.05.2021r.

opublikował:
czytany: 737
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin.

Data publikacji: 28-04-2021 00:00

W załaczeniu informacja z PPIS w Drezdenku dotycząca jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin. 28042021r.pdf   strzałka   decyzja

 28042021r1.pdf   strzałka   komunikat

 28042021r2.pdf   strzałka   OJW

 28042021r3.pdf   strzałka   pismo Burmistrz

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-04-2021 11:22 przez
czytany: 799
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.14 z dnia 14.04.2021r.

Data publikacji: 15-04-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawoadamia strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 1” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/2, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. RKG62201112020AK14.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.14 z dnia 14.04.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 15-04-2021 15:16 przez
czytany: 852
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.3.2021.AK.7 z dnia 14.04.2021r

Data publikacji: 14-04-2021 00:00

  Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej nr 001407F między drogą krajową nr 22 a miejscowością Chrapów, obejmująca swoim zakresem działki o nr ewid. 214/2 obr. 0004 Stare Osieczno oraz dz. nr ewid. 23, 25 obręb 0015 Chrapów, gmina Dobiegniew o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia zalOB14042021.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 23-04-2021 11:23 przez
czytany: 806
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.9 z dnia 24.03.2021r.

Data publikacji: 24-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia, o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa parku solarnego o mocy do 2 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. RKG6220182020AK9.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.9 z dnia 24.03.2021r.

opublikował:
czytany: 956
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.12 z dnia 24.03.2021r.

Data publikacji: 24-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż dla inwestycji pn. budowa parku solarnego o mocy do 2 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkoposkim zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy. RKG6220182020AK12.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.12 z dnia 24.03.2021r.

opublikował:
czytany: 947
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2021.AK.2 z dnia 24.03.2021r.

Data publikacji: 24-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 22.03.2021 r. przez inwestora, tj. firmę PVE 224 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 61, 62 obręb ewid. 0012 Chomętowo, gmina Dobiegniew.

Jednocześnie zawiadamia się, iż Burmistrz Dobiegniewa wystąpi o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ww. sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. RKG6220182021AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2021.AK.2 z dnia 24.03.2021r.

opublikował:
czytany: 957
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2021.AK.2 z dnia 18.03.2021r.

Data publikacji: 19-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 25.02.2021 r. przez inwestora, tj. firmę PVE 224 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 307, 308 obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew. RKG6220112021AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2021.AK.2 z dnia 18.03.2021r.

opublikował:
czytany: 967
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.2 z dnia 18.03.2021r.

Data publikacji: 19-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 12.03.2021 r. przez inwestora, tj. firmę PUK „Komunalni” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobiegniewie przy ul. Poznańskiej 8 reprezentowaną przez Pana Jakuba Mańdzij, JM Projekt Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Krajeńskie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni Ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o nr ewid. 320, 356, 254, 256, 258, 402/2, 402/5, 52/2, 52/1, 129, 302 obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew. RKG6220122021AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.2 z dnia 18.03.2021r.

opublikował:
czytany: 978
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.3.2021.AK.2 z dnia 19.03.2021r.

Data publikacji: 19-03-2021 00:00

 Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 16.03.2021 r. przez inwestora, tj. Gminę Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, reprezentowaną przez Pana Tomasza Romankiewicza zam. ul. Krańcowa 20, 66-400 Gorzów Wlkp., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej nr 001407F między drogą krajową nr 22 a miejscowością Chrapów, obejmująca swoim zakresem działki o nr ewid. 214/2 obr. 0004 Stare Osieczno oraz dz. nr ewid. 23, 25 obręb ewid. 0015 Chrapów, gmina Dobiegniew.  RKG6220132021AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.3.2021.AK.2 z dnia 19.03.2021r.

opublikował:
czytany: 982
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.11 z dnia 19.03.2021r.

Data publikacji: 19-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. RKG6220192020AK11.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.11 z dnia 19.03.2021r.

opublikował:
czytany: 962
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.13 z dnia 19.03.2021r.

Data publikacji: 19-03-2021 00:00

 Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkoposkim zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.  RKG6220192020AK13.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.13 z dnia 19.03.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 19-03-2021 13:57 przez
czytany: 973
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.12 z dn. 04.03.2021r.

Data publikacji: 04-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 1” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/2, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew. RKG62201112020AK12.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.12 z dn. 04.03.2021r.

opublikował:
czytany: 1044
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.12.2020.AK.8 z dn. 04.03.2021r.

Data publikacji: 04-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 2” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/3, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew. RKG62201122020AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.12.2020.AK.8 z dn. 04.03.2021r.

opublikował:
czytany: 1049
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.13.2020.AK.8 z dn. 04.03.2021r.

Data publikacji: 04-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 3” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/4, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew. RKG62201132020AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.13.2020.AK.8 z dn. 04.03.2021r.

opublikował:
czytany: 1053
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.8 z dn. 17.02.2021r.

Data publikacji: 19-02-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 280 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 467/4, 469, 476, 479/4, 486/1 i 658/2 obręb ewid. 0001 Radęcin, gmina Dobiegniew

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG62201152020AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.8 z dn. 17.02.2021r.

opublikował:
czytany: 1116
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.9.2020.AK.9 z dn. 12.02.2021r.

Data publikacji: 12-02-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. ObwieszczenieRKG6220192020AK9.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.9.2020.AK.9 z dn. 12.02.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 12-02-2021 13:32 przez
czytany: 1139
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.5.2020.AK.17 z dn. 05.02.2021r.

Data publikacji: 11-02-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 05.02.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej „Dobiegniew” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 1,43 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew. RKG6220152020AK17.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.5.2020.AK.17 z dn. 05.02.2021r.

opublikował:
czytany: 1166
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.10.2020.AK.8 z dnia 01.02.2021 r.

Data publikacji: 03-02-2021 00:00

zawiadamiam o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 277/3, obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. ObwieszczenieRKG62201102020AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.10.2020.AK.8 z dnia 01.02.2021 r.

opublikował:
czytany: 1248
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.11.2020.AK.9 z dnia 25.01.2021 r.

Data publikacji: 29-01-2021 00:00

zawiadamiam o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 1” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/2, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Obwieszczenie62201112020AK9.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.11.2020.AK.9 z dnia 25.01.2021 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 29-01-2021 13:32 przez
czytany: 1273
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.11.2020.AK.11 z dnia 25.01.2021 r.

Data publikacji: 29-01-2021 00:00

zawiadamiam, iż wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 1” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/2, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkoposkim zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Obwieszczenie62201112020AK11.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.11.2020.AK.11 z dnia 25.01.2021 r.

opublikował:
czytany: 1265
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.7 z dnia 11.01.2021r.

Data publikacji: 13-01-2021 00:00
zawiadamiam o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 1” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/2, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 ObwieszczenieRKG62201112020AK7.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.7 z dnia 11.01.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-01-2021 09:29 przez
czytany: 1332
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.14.2020.AK.8 z dnia 04.01.2021r.

Data publikacji: 07-01-2021 00:00
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid, 298/2, 301 obręb ewid. 0011 Grąsy, gm. Dobiegniew o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie.


 Obwieszczenie622014.jpg   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.14.2020.AK.8 z dnia 04.01.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-01-2021 09:29 przez
czytany: 1384
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.7 z dnia 01.12.2020r.

Data publikacji: 02-12-2020 00:00

zawiadamiam o wystąpieniu w dniu 01.12.2020r. z wnioskiem o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

opublikował:
czytany: 1654
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.10.2020.AK.3 z dnia 01.12.2020r.

Data publikacji: 02-12-2020 00:00
zawiadamiam, iż na wniosek złożony w dniu 07.08.2020 r., uzupełniony w dniach: 09.09.2020 r. i 19.11.2020r., przez inwestora, tj. Atarol Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 15/8, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 277/3, obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew.
Jednocześnie zawiadamia się, iż Burmistrz Dobiegniewa wystąpi o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ww. sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


 Obwieszczenie622010.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.10.2020.AK.3 z dnia 01.12.2020r.

opublikował:
czytany: 1666
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.6 z dn. 12.11.2020r.

Data publikacji: 12-11-2020 00:00

zawiadamiam o wystąpieniu w dniu 12.11.2020r. z wnioskiem o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie farmy  fotowoltaicznej o mocy do 280 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 467/4, 469, 476, 479/4, 486/1 i 658/2 obręb ewid. 0001 Radęcin, gmina Dobiegniew do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Obwieszczenie6220115.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.6 z dn. 12.11.2020 r.

opublikował:
czytany: 1716
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.14.2020.AK.6 z dn. 06.11.2020r.

Data publikacji: 06-11-2020 00:00

zawiadamiam o wystąpieniu w dniu 06.11.2020r. z wnioskiem o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji  fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 298/2, 301 obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Obwieszczenie14.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.14.2020.AK.6 z dn. 06.11.2020 r.

opublikował:
czytany: 1738
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.5.2020.AK.16 z dn. 03.11.2020r.

Data publikacji: 05-11-2020 00:00

zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej „Dobiegniew” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 1,43 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie5.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.5.2020.AK.16 z dn. 03.11.2020 r.

opublikował:
czytany: 1745
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.14.2020.AK.2 z dn. 22.10.2020 r.

Data publikacji: 02-11-2020 00:00

zawiadamia, iż na wniosek złożony w dniu 15.10.2020 r. przez inwestora, tj. firmę Pro Vento Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, reprezentowaną przez Pana Damiana Bębnistę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji  fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek onr ewid. 298/2, 301 obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew. Obwieszczenia14.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.14.2020.AK.2 z dn. 22.10.2020 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 02-11-2020 12:06 przez
czytany: 1762
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.15.2020.AK.2 z dn. 29.10.2020r.

Data publikacji: 02-11-2020 00:00
zawiadamia się, że na wniosek złożony w dniu 23.10.2020 r. przez inwestora, tj. firmę PVE 173 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy  fotowoltaicznej o mocy do 280 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 467/4, 469, 476, 479/4, 486/1 i 658/2 obręb ewid. 0001 Radęcin, gmina Dobiegniew.


 Obwieszczenie15.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.15.2020.AK.2 z dn. 29.10.2020 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 02-11-2020 12:05 przez
czytany: 1747
Rejestr zmian

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn.:"Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew".

Data publikacji: 27-10-2020 00:00
Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn.:"Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew".

 27102020r.pdf   strzałka   azbest.pdf

opublikował:
czytany: 1788
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.5.2020.MA.14 z dnia 30.09.2020 r.

Data publikacji: 30-09-2020 00:00

wszczęcie postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej „Dobiegniew” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 1,43 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew. obwieszczenie_RKG6220152020MA14.pdf

autor:
czytany: 1928
Rejestr zmian

Informacje dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 17 września 2020 roku.

Data publikacji: 22-09-2020 00:00
W załączeniu komunikaty i decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotyczące jakości wody z wodociągu publicznego Radęcin i Wołogoszcz.


 220920201r.pdf   strzałka   decyzja Radęcin.pdf

 220920202r.pdf   strzałka   decyzja umarzająca Radęcin.pdf

 220920203r.pdf   strzałka   komunikat Wołogoszcz.pdf

 220920204r.pdf   strzałka   decyzja Wołogoszcz .pdf

 22092020r.pdf   strzałka   komunikat Radęcin.pdf

opublikował:
czytany: 1935
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.9.2020.MA.3 z dnia 22.09.2020 r.

Data publikacji: 22-09-2020 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew

 obwieszczenie_RKG6220192020MA3.pdf

autor:
czytany: 1946
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.22 z dnia 31.08.2020 r.

Data publikacji: 31-08-2020 00:00

zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 31.08.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew
 obwieszczenie_RKG6220172019MA22.pdf

autor:
czytany: 2043
Rejestr zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN-ON.6320.16.2019.DM z dnia 25.08.2020 r. o sporządzeniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz o rozpoczęciu konsultacji społ.

Data publikacji: 28-08-2020 00:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN-ON.6320.16.2019.DM z dnia 25.08. 2020 r. o sporządzeniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz o rozpoczęciu konsultacji społ.

 25082020r1.pdf   strzałka   scan20200828100551.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-08-2020 10:35 przez
czytany: 2053
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.5.2020.MA.13 z dnia 07.08.2020 r.

Data publikacji: 07-08-2020 00:00
zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej "Dobiegniew" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 1,43 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

 obwieszczenie_RKG6220152020MA13.pdf

autor:
czytany: 2133
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.19 z dnia 06.08.2020 r.

Data publikacji: 06-08-2020 00:00

zawiadomienie stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie obwieszczenie_RKG6220172019MA19.pdf

autor:
czytany: 2161
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.1.2020.MA.14 z dnia 31.07.2020 r.

Data publikacji: 03-08-2020 00:00
podanie do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 31.07.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej "Mierzęcin" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 2 ha) nr ewid. 238, obręb ewid. 0014 Mierzecin, gmina Dobiegniew

 obwieszczenie_RKG6220112020MA14.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 03-08-2020 23:58 przez
czytany: 2189
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.5.2020.MA.11 z dnia 03.08.2020 r.

Data publikacji: 03-08-2020 00:00
zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej "Dobiegniew" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 1,43 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 obwieszczenie_RKG6220152020MA11.pdf

autor:
czytany: 2167
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.8.2020.MA.7 z dnia 03.08.2020 r.

Data publikacji: 03-08-2020 00:00
zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa parku solarnego o mocy do 2 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ustalono zakres raporto oraz zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obwieszczenie_RKG6220182020MA7_z_dnia_03082020_r.pdf

autor:
czytany: 2159
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.5.2020.MA.9 z dnia 14.07.2020 r.

Data publikacji: 16-07-2020 00:00
zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej "Dobiegniew" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 1,43 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 obwieszczenie_RKG6220152020MA9.pdf

autor:
czytany: 2259
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.8.2020.MA.2 z dnia 07.07.2020 r.

Data publikacji: 07-07-2020 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa parku solarnego o mocy do 2 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew

 obwieszczenie_znak_RKG6220182020MA2_z_dnia_07072020_r.pdf

autor:
czytany: 2277
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.17 z dnia 01.07.2020 r.

Data publikacji: 01-07-2020 00:00
podanie do publicznej wiadomości informacji o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew


 RKG6220172019MA17.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 01-07-2020 15:23 przez
czytany: 2346
Rejestr zmian

Wytyczne dla placów zabaw

Data publikacji: 17-06-2020 00:00
Informacja dotycząca wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.


 17062020r.pdf   strzałka   wytyczne dla placów zabaw-1 pdf

opublikował:
czytany: 2392
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.3.2020.MA.8 z dnia 16.06.2020 r.

Data publikacji: 16-06-2020 00:00
zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na terenie działek nr ewid. 185/1 i 185/2, obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew, nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


 obwieszczenie_znak_RKG6220132020MA8.pdf

autor:
czytany: 2408
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.5.2020.MA.4 z dnia 15.06.2020 r.

Data publikacji: 15-06-2020 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej „Dobiegniew” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 1,43 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew


 obwieszczenie_znak_RKG6220152020MA4.pdf

autor:
czytany: 2407
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.2.2020.MA.10 z dnia 15.06.2020 r.

Data publikacji: 15-06-2020 00:00

zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 10.06.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pięcioma zbiornikami o pojemności 6700 litrów każdy posadowionymi na płycie betonowej, parownikiem gazu o wydajności 200 kg/h oraz przyłączem gazu do suszarni zboża o mocy 872 - 3488 kW na terenie działki nr ewid. 372, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie, gmina Dobiegniew RKG6220122020MA10_z_dn_10062020_r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 19-06-2020 14:01 przez
czytany: 2365
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.1.2020.MA.11 z dnia 29.05.2020 r.

Data publikacji: 02-06-2020 00:00
podanie do publicznej wiadomości informacji o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej „Mierzęcin” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 2 ha) nr ewid. 238, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew


 obwieszczenie_znak_RKG6220112020MA11.pdf

autor:
czytany: 2460
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.16 z dnia 20.05.2020 r.

Data publikacji: 20-05-2020 00:00

zawiadomienie, iż wystąpiono o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6220172019MA16.pdf

autor:
czytany: 2552
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA z dnia 13.05.2020 r.

Data publikacji: 13-05-2020 00:00

zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia obwieszczenie_znak_RKG6220172019MA14.pdf

autor:
czytany: 2569
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.5.2020.MA.2 z dnia 25.03.2020 r.

Data publikacji: 25-03-2020 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej „Dobiegniew” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 2 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew obieszczenie_znak_RKG6220152020MA2_z_dnia_25032020_r.pdf

autor:
czytany: 2879
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.2.2020.MA.8 z dnia 25.03.2020 r.

Data publikacji: 25-03-2020 00:00
zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pięcioma zbiornikami o pojemności 6700 litrów każdy posadowionymi na płycie betonowej, parownikiem gazu o wydajności 200 kg/h oraz przyłączem gazu do suszarni zboża o mocy 872 - 3488 kW na terenie działki nr ewid. 372, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie, gmina Dobiegniew


 obwieszczenie_znak_RKG6220122020MA8_z_dnia_25032020_r.pdf

autor:
czytany: 2887
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.3.2020.MA.2 z dnia 19.03.2020 r.

Data publikacji: 19-03-2020 00:00
zawiadomienie, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działek nr ewid. 185/1 i 185/2, obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew

 obwieszczenie_znak_RKG6220132020MA2_z_dnia_19032020_r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 23-03-2020 10:47 przez
czytany: 2897
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 04.03.2020 roku

Data publikacji: 04-03-2020 00:00
W załączeniu oceny i komunikaty PPIS w Drezdenku dotyczące jakości wody.

 04032020r.pdf   strzałka   Mierzęcin komunikat.pdf

 04032020r1.pdf   strzałka   Mierzęcin OJW.pdf

 04032020r2.pdf   strzałka   Dobiegniew komunikat .pdf

 04032020r3.pdf   strzałka   Dobiegniew OJW.pdf

 04032020r4.pdf   strzałka   Wołogoszcz komunikat.pdf

 04032020r5.pdf   strzałka   Wołogoszcz OJW.pdf

 04032020r6.pdf   strzałka   Chomętowo komunikat.pdf

 04032020r7.pdf   strzałka   Chomętowo OJW. pdf

 04032020r8.pdf   strzałka   Słonów komunikat.pdf

 04032020r9.pdf   strzałka   Słonów OJW.pdf

opublikował:
czytany: 3035
Rejestr zmian

Informacja dotycząca rocznej okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 14.02.2020 roku

Data publikacji: 14-02-2020 00:00
W załączeniu informacja od PSSE w Drezdenku dotycząca rocznej okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 14.02.2020 roku 


 14022020r.pdf   strzałka   ROJW wod. publ.Chomętowo.pdf

 14022020r1.pdf   strzałka   ROJW wod.publ.Ługi.pdf

 14022020r2.pdf   strzałka   ROJW wod.publ. Wołogoszcz.pdf

 14022020r3.pdf   strzałka   ROJW wod. publ. Radęcin

 14022020r4.pdf   strzałka   ROJW wod. publ. Podlesiec.pdf

 14022020r5.pdf   strzałka   ROJW wod.publ. Słowin.pdf

 14022020r6.pdf   strzałka   ROJW wod. publ. Słonów.pdf

 14022020r7.pdf   strzałka   ROJW wod. publ. Dobiegniew.pdf

 14022020r8.pdf   strzałka   ROJW wod. publ. Mierzęcin.pdf

opublikował:
czytany: 3138
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.2.2020.MA.5 z dnia 12.02.2020 r.

Data publikacji: 12-02-2020 00:00

zawiadomienie, iż na wniosek złożony w dniu 09.01.2020 r., uzupełniony w dniu 03.02.2020 r., przez inwestora, tj. DAKU International Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pięcioma zbiornikami o pojemności 6700 litrów każdy posadowionymi na płycie betonowej, parownikiem gazu o wydajności 200 kg/h oraz przyłączem gazu do suszarni zboża o mocy 872 - 3488 kW na terenie działki nr ewid. 372, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie, gmina Dobiegniew

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 21-02-2020 12:06 przez
czytany: 3130
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.2.2020.MA.5 z dnia 12.02.2020 r.

Data publikacji: 12-02-2020 00:00

zawiadomienie, iż na wniosek złożony w dniu 09.01.2020 r., uzupełniony w dniu 03.02.2020 r., przez inwestora, tj. DAKU International Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pięcioma zbiornikami o pojemności 6700 litrów każdy posadowionymi na płycie betonowej, parownikiem gazu o wydajności 200 kg/h oraz przyłączem gazu do suszarni zboża o mocy 872 - 3488 kW na terenie działki nr ewid. 372, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie, gmina Dobiegniew RKG6220122020MA5_z_dnia_12022020_r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 21-02-2020 12:26 przez
czytany: 3075
Rejestr zmian

Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz z dnia 30.01.2020 roku

Data publikacji: 31-01-2020 00:00
W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wołogoszcz - Komunikat oraz Decyzja Nr HK.44.443.4.18D/01/2020 z dnia 30.01.2020 r.

 310120201r.pdf   strzałka   Komunikat Wołogoszcz.pdf

 31012020r.pdf   strzałka   Decyzja Wołogoszcz.pdf

opublikował:
czytany: 3241
Rejestr zmian

Informacja dotycząca przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów z dnia 30.01.2020 roku

Data publikacji: 31-01-2020 00:00
W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Słonów - Komunikat oraz Decyzja HK.44.443.4.12D/01/2020 z dnia 30.01.2020 r.

 310120202r.pdf   strzałka   Decyzja Słonów.pdf

 310120203r.pdf   strzałka   Komunikat Słonów.pdf

opublikował:
czytany: 3195
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.12 z dnia 24.01.2020 r.

Data publikacji: 24-01-2020 00:00

zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obwieszczenie_znak_RKG6220172019MA12_z_dnia_24012020.pdf

autor:
czytany: 3156
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.10 z dnia 19.12.2019 r.

Data publikacji: 20-12-2019 00:00

zawiadomienie o przesłaniu uzupełnienia karty infomacyjnej przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy i ponownym wystąpieniu o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6220172019MA10_z_dnia_19122019_r.pdf

autor:
czytany: 3392
Rejestr zmian

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn.: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

Data publikacji: 26-11-2019 00:00
Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn.: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

 26112019r.pdf   strzałka   azbest.pdf

opublikował:
czytany: 3523
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.2 z dnia 12.11.2019 r.

Data publikacji: 14-11-2019 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew obwieszczenie_RKG6220172019MA2_z_dnia_12112019.pdf

autor:
czytany: 3562
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.40.2019.AKop

Data publikacji: 13-08-2019 00:00

zawiadomienie o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę i budowę infrastruktury kolejowej tworzącej linię kolejową nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny, w związku z jej rozbiórką, budową, przebudową i rozbudową na odcinku od stacji Dobiegniew do granicy województwa lubuskiego z województwem zachodniopomorskim tj. od km 105,820 do km 109,718 z wyłączeniem sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym obwieszczenie_IBII7840402019AKop.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 13-08-2019 08:46 przez
czytany: 3920
Rejestr zmian

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim znak: WPN-I.6202.6.1.2019.MZ z dnia 28.06.2019 r.

Data publikacji: 02-07-2019 00:00
zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody: "Laski", "Pniewski Ług", "Dębina", "Dolina Postomii", "Żurawno", "Gorzowskie Murawy", "Flisowe Źródliska", "Mszar Rosiczkowy koło Rokitna", "Mszar Przygiełkowy - Długie im. Huberta Jurczyszyna"

 obwieszczenieRDOCzdnia28062019r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 02-07-2019 09:15 przez
czytany: 4126
Rejestr zmian

Informacja dotyczaca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew z dnia 06.06.2019 roku

Data publikacji: 06-06-2019 00:00
W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów na czas remontu.

 06062019r.pdf   strzałka   pismo.pdf

 06062019r1.pdf   strzałka   komunikat.pdf

 06062019r2.pdf   strzałka   decyzja.pdf

opublikował:
czytany: 4926
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.40.2019.AKop

Data publikacji: 23-04-2019 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia pn.: "Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do granicy województwa lubuskiego tj. LOT E1a od km 105,820 do km 109,718 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja)" obwieszczenieWojewodyLubuskiegoznakIBII7840402019AKop.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 23-04-2019 14:50 przez
czytany: 6819
Rejestr zmian

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew za 2018 rok

Data publikacji: 04-04-2019 00:00
W załączeniu obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew za 2018 rok z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku z dnia 29 marca 2019 roku.


 04042019r.pdf   strzałka   obszarowa ocena.pdf

opublikował:
czytany: 6834
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.4.2018.MA.9 z dnia 05.03.2019 r.

Data publikacji: 05-03-2019 00:00

zawiadomienie, że w dniu 05.03.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie mobilnej stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q=630 m3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym, na terenie działki nr ewid. 2/131, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie obwieszczenieznakRKG6220142018MA9zdnia05032019r.pdf

autor:
czytany: 6966
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.6.2017.MA.15 z dnia 23.01.2019 r.

Data publikacji: 23-01-2019 00:00

wszczęcie postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Dobiegniew” polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w Dobiegniewie na działkach nr ewid. 431/2, 431/4 i 432, obręb ewid. 0013 Dobiegniew obieszczenieznakRKG622062017MA15zdnia23012019r.pdf

autor:
czytany: 7092
Rejestr zmian

Ocena jakości wody wodociągu publicznego Radęcin z dnia 4 grudnia 2018 roku

Data publikacji: 05-12-2018 00:00

W załączeniu ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - HK.OJW.530.13/02/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku wystawiona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca wodociągu publicznego Radęcin

 

 


opublikował:
czytany: 880
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.3.2018.MA.13 z dnia 16.10.2018 r.

Data publikacji: 17-10-2018 00:00

zawiadomienie, że  w dniu 16.10.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Miejską Kotłownię przy ul. Szkolnej w Dobiegniewie z Elektrociepłownią na Biogaz w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie działek nr ewid. 431/2, 431/4, 430/8, 429, 415, 408/6, 408/5, 407/1, 397, 392, 381/3, 381/2, 381/1, 380, 204/2, 145/1, 201, 199, 194/1, 194/3, 191, 189, 186, 184, 182 i 181/38, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie obwieszczenie_znak_RKG6220132018MA13_z_dnia_16102018_r.pdf

autor:
czytany: 7443
Rejestr zmian

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizacje zadania pn." Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

Data publikacji: 10-10-2018 00:00

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizacje zadania pn.„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew”

opublikował:
czytany: 930
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.3.2018.MA.11 z dnia 19.09.2018 r.

Data publikacji: 19-09-2018 00:00

informacja o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Miejską Kotłownię przy ul. Szkolnej w Dobiegniewie z Elektrociepłownią na Biogaz w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie działek nr ewid. 431/2, 431/4, 430/8, 429, 415, 408/6, 408/5, 407/1, 397, 392, 381/3, 381/2, 381/1, 380, 204/2, 145/1, 201, 199, 194/1, 194/3, 191, 189, 186, 184, 182 i 181/38, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie obwieszczenieRKG6220132018MA11zdnia19092018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 19-09-2018 14:41 przez
czytany: 7481
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.3.2018.MA.9 z dnia 11.09.2018 r.

Data publikacji: 14-09-2018 00:00

zawiadomienie - dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Miejską Kotłownię przy ul. Szkolnej w Dobiegniewie z Elektrociepłownią na Biogaz w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie działek nr ewid. 431/2, 431/4, 430/8, 429, 415, 408/6, 408/5, 407/1, 397, 392, 381/3, 381/2, 381/1, 380, 204/2, 145/1, 201, 199, 194/1, 194/3, 191, 189, 186, 184, 182 i 181/38, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie, odstąpiono od wnioskowania w sprawie wydania opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego obwieszczenieznakRKG6220132018MA9.pdf

autor:
czytany: 7539
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 17 sierpnia 2018 roku.

Data publikacji: 20-08-2018 00:00
W załączeniu Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Chomętowo zaopatrującego miejscowość Chomętowo.
opublikował:
czytany: 918
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 13 sierpnia 2018 roku.

Data publikacji: 13-08-2018 00:00
W załączeniu ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia  - HK.OJW.530.62/03/2018 przygotowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przydatności wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 13 sierpnia 2018 roku.
opublikował:
czytany: 879
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do kąpieli na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 6 sierpnia 2018 roku

Data publikacji: 13-08-2018 00:00
W załączeniu komunikat PSS-E dot. kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 6 sierpnia 2018 roku.
opublikował:
czytany: 908
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 9 sierpnia 2018 roku.

Data publikacji: 09-08-2018 00:00
W załączeniu decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo z dnia 9 sierpnia 2018 roku - HK.530D.14/01/01/2018.
opublikował:
czytany: 862
Rejestr zmian

Decyzja dotycząca braku przydatności wody do spożycia pochodząca z indywidualnego ujęcia wody w miejscowości Sitnica z dnia 6 sierpnia 2018 roku

Data publikacji: 07-08-2018 00:00
W załączeniu Decyzja Nr HK.530D.62/03/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia, pochodząca z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 6 sierpnia 2018 roku.
opublikował:
czytany: 897
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.1.2018.MA.9 z dnia 06.08.2018 r.

Data publikacji: 06-08-2018 00:00

podanie do publicznej wiadomości informacji o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na cyt. "zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych oraz zmianie sposobu utrzymania zwierząt w ramach istniejącego gospodarstwa, na działce o nr ewid. 220/1 w m. Ługi, gm. Dobiegniew". obwieszczenieznakRKG6220112018MA9zdnia06082018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 06-08-2018 15:39 przez
czytany: 7674
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.3.2018.MA.3 z dnia 06.08.2018 r.

Data publikacji: 06-08-2018 00:00

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Miejską Kotłownię przy ul. Szkolnej  w Dobiegniewie z Elektrociepłownią na Biogaz w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie działek nr ewid. 431/2, 431/4, 430/8, 429, 415, 408/6, 408/5, 407/1, 397, 392, 381/3, 381/2, 381/1, 380, 204/2, 145/1, 201, 199, 194/1, 194/3, 191, 189, 186, 184, 182 i 181/38, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie obwieszczenieznakRKG6220132018MA3zdnia06082018r.pdf

autor:
czytany: 7697
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 30 lipca 2018 roku.

Data publikacji: 30-07-2018 00:00
W załączeniu komunikat oraz ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku w sprawie przydatności wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 30 lipca 2018 roku.
opublikował:
czytany: 938
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 19.07.2018r.

Data publikacji: 19-07-2018 00:00

W załączeniu komunikat oraz decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku w sprawie przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 19 lipca 2018 roku.

 

opublikował:
czytany: 951
Rejestr zmian

Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 7 lipca 2018 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica zaopatrującego miejscowość Sitnica.

Data publikacji: 09-07-2018 00:00
Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 7 lipca 2018 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica zaopatrującego miejscowość Sitnica.
opublikował:
czytany: 905
Rejestr zmian

Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica w m. Sitnica gm. Dobiegniew zaopatrującego miejscowości: Sitnica.

Data publikacji: 02-07-2018 00:00
Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica w m. Sitnica gm. Dobiegniew zaopatrującego miejscowości: Sitnica.
opublikował:
czytany: 891
Rejestr zmian

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 2 lipca 2018 roku.

Data publikacji: 02-07-2018 00:00
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica  z dnia 2 lipca 2018 roku.
opublikował:
ostatnie zmiany: 02-07-2018 13:18 przez
czytany: 880
Rejestr zmian

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy

Data publikacji: 18-06-2018 00:00
W załączeniu Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobiegniew na okres trzech lat z dnia 28 maja 2018 roku wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.


 18062018.pdf   strzałka   BD.RET.070.132018.WN.pdf

opublikował:
czytany: 7738
Rejestr zmian

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim znak: WZŚ.420.53.2018.PT z dnia 25.05.2018 r.

Data publikacji: 29-05-2018 00:00

podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 25.05.2018 r. decyzji znak: WZŚ.420.53.2018.PT o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa drogi, ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie" obwieszczenieznakWZC420532018PTzdnia25052018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 29-05-2018 14:53 przez
czytany: 7878
Rejestr zmian

zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu znak: WOP.050.2.2018.MPR z dnia 18.04.2018 r.

Data publikacji: 20-04-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 16.04.2018 r. postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną RDOŚ w Poznaniu z dnia 15.05.2015 r., znak WOO-II.4201.2.2014.JC.25, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie WOP05022018MPR.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 20-04-2018 15:27 przez
czytany: 7945
Rejestr zmian

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew za 2017 rok

Data publikacji: 04-04-2018 00:00
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew za 2017 rok
opublikował:
czytany: 1111
Rejestr zmian

Informacja dotycząca przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 22.02.2018 roku

Data publikacji: 22-02-2018 00:00
Informacja dotycząca przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 22.02.2018 roku
opublikował:
czytany: 945
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.4.2017.MA.15 z dnia 14.02.2018 r.

Data publikacji: 21-02-2018 00:00

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wytwórni win gronowych na działce nr ewid. 215/6, obręb ewid. 0014 Mierzęcin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu rozwinięcia produkcji win gronowych i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 215/6 i 213/4, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew. RKG622042017MA15.pdf

autor:
czytany: 8109
Rejestr zmian

Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 12.02.2018 roku

Data publikacji: 13-02-2018 00:00
Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 12.02.2018 roku
opublikował:
czytany: 960
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.4.2017.MA.6 z dnia 23.11.2017 r.

Data publikacji: 08-12-2017 00:00

Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią usługową (winiarnia) na działce nr ewid. 215/6, obręb ewid. 0014 Mierzęcin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu rozwinięcia produkcji win gronowych i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 215/6 i 213/4, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew; ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. RKG622042017MA6.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:03 przez
czytany: 8213
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.4.2017.MA.8 z dnia 29.11.2017 r.

Data publikacji: 08-12-2017 00:00

Podjęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią usługową (winiarnia) na działce nr ewid. 215/6, obręb ewid. 0014 Mierzęcin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu rozwinięcia produkcji win gronowych i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 215/6 i 213/4, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew. RKG622042017MA8.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:02 przez
czytany: 8261
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.4.2017.MA.11 z dnia 29.11.2017 r.

Data publikacji: 08-12-2017 00:00

Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią usługową (winiarnia) na działce nr ewid. 215/6, obręb ewid. 0014 Mierzęcin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu rozwinięcia produkcji win gronowych i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 215/6 i 213/4, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew oraz wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku w zakresie wydania opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia. RKG622042017MA11.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:00 przez
czytany: 8235
Rejestr zmian

Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Wołogoszcz z dnia 10.11.2017r.

Data publikacji: 10-11-2017 00:00
Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Wołogoszcz z dnia 10.11.2017r.
opublikował:
czytany: 947
Rejestr zmian

Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Chomętowo z dnia 10.11.2017r.

Data publikacji: 10-11-2017 00:00
Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Chomętowo z dnia 10.11.2017r
opublikował:
czytany: 921
Rejestr zmian

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn. "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

Data publikacji: 09-11-2017 00:00
Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn. "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"
opublikował:
czytany: 922
Rejestr zmian

Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r.

Data publikacji: 30-10-2017 00:00
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w  wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r.
opublikował:
czytany: 933
Rejestr zmian

Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz - warunkowa przydatnośc wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r.

Data publikacji: 30-10-2017 00:00
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w  wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r
opublikował:
czytany: 918
Rejestr zmian

Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 19.10.2017 roku

Data publikacji: 20-10-2017 00:00
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w  wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 19.10.2017 roku

 ZaleceniadlaPUKDobiegniew.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 30-10-2017 10:25 przez
czytany: 8333
Rejestr zmian

Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 04.10.2017 roku

Data publikacji: 06-10-2017 00:00
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 04.10.2017 roku

 04102017.pdf   strzałka   Decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Nr HK.530D.11/01/2017

opublikował:
ostatnie zmiany: 06-10-2017 12:57 przez
czytany: 8454
Rejestr zmian