Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Dobiegniew

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ostrowiec, gmina Dobiegniew”.

Przejdź do załączników

Dobiegniew, dnia 29.04.2022 r.

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zamówienia publicznego nr RKG.271.07.2022.DD

na „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ostrowiec, gmina Dobiegniew”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu Nr referencyjny RKG.271.07.2022.DD

Numer ogłoszenia w BZP: nr 22022/BZP 00141015/01 z dnia 2022-04-29

identyfikator postępowania nadany przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

to:  ae4fa1a7-f5c6-4bd0-9523-bffe11767a9d

Tryb:    Tryb podstawowy, wariant 1


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.64Kb) 2022-04-29 12:23:28 9

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1.Specyfikacja Warunków Zamówienia - Ostrowiec (PDF, 571.58Kb) 2022-04-29 12:28:13 6
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 68.00Kb) 2022-04-29 12:23:28 1
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (DOC, 35.00Kb) 2022-04-29 12:23:28 0
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 36.50Kb) 2022-04-29 12:23:28 0
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (DOC, 42.00Kb) 2022-04-29 12:23:28 0
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób (DOC, 36.50Kb) 2022-04-29 12:23:28 1
Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy (DOC, 195.50Kb) 2022-04-29 12:23:29 1
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. (DOC, 31.50Kb) 2022-04-29 12:23:29 0
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC, 34.50Kb) 2022-04-29 12:23:29 0
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji (DOC, 32.00Kb) 2022-04-29 12:23:29 0
Załącznik Nr 10 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ – Dokumentacja wykonawcza + STWiOR) (ZIP, 20.77Mb) 2022-04-29 12:23:28 1
Załacznik Nr 11 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 46.29Kb) 2022-04-29 12:23:28 0

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.16.05.2022r. (PDF, 37.75Kb) 2022-05-16 14:37:55 4

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 213.42Kb) 2022-05-20 08:45:00 11

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zestawienie ofert z otwarcia (PDF, 220.72Kb) 2022-05-20 12:31:55 17

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze oferty - miniportal (PDF, 235.53Kb) 2022-06-01 08:47:30 30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Hatała

Data wytworzenia:
29 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Jerzy Hatała

Data publikacji:
29 kwi 2022, godz. 12:25

Osoba aktualizująca informacje

Jerzy Hatała

Data aktualizacji:
01 cze 2022, godz. 08:47