Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe-Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. Budowa-przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie ul. Kwiatowa, Piękna, Pogodna, Słoneczna, Norwida- etap Ib, II, III

Data publikacji: 29-07-2021 00:00

     1_ZapytanieOfertoweOsiedle.pdf   strzałka   Zapytanie ofertowe-Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn. Budowa-przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie ul. Kwiatowa, Piękna, Pogodna, Słoneczna, Norwida- etap Ib, II, III

 ZalacznikNr1Osiedle.docx   strzałka   Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.

 ZalacznikNr2Osiedle.docx   strzałka   Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3Osiedle.docx   strzałka   Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 ZalacznikNr4Osiedle.doc   strzałka   Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.

opublikował:
ostatnie zmiany: 29-07-2021 09:15 przez
czytany: 8
Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 2 i 3 (ul. Szkolna).

Data publikacji: 26-07-2021 00:00

      1_ZapytanieofertoweSzkolna.pdf   strzałka   Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 2 i 3 (ul. Szkolna).

 ZalacznikNr1Szkolna.docx   strzałka   Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.

 ZalacznikNr2Szkolna.docx   strzałka   Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3Szkolna.docx   strzałka   Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 ZalacznikNr4umowaSzkolna.doc   strzałka   Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.

opublikował:
ostatnie zmiany: 26-07-2021 16:45 przez
czytany: 112
Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe dotyczący zadania pn. Modernizacja hali sportowej w Dobiegniewie

Data publikacji: 22-07-2021 00:00

   zap1.pdf   strzałka   Zapytanie Ofertowe

 zap2.docx   strzałka   Zał. nr 1- formularz ofertowy

 zap3.docx   strzałka   Zał. nr 2 - ośw. o spełn warunków

 zap4.docx   strzałka   Zał. nr 3 - projekt umowy

 zap5.pdf   strzałka   Zał. nr 4 - Przedmiar Robót

 zap6.docx   strzałka   Zał. nr 5 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-07-2021 09:14 przez
czytany: 278
Rejestr zmian

Budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Poznańska

Data publikacji: 21-07-2021 00:00

      zap_1.pdf   strzałka   Zapytanie ofertowe - podjazd dla niepełnosprawnych

 zap_2.docx   strzałka   zał nr 1 - Formularz ofertowy

 zap_3.docx   strzałka   Zał. nr 2 - ośw. o spełn warunków

 zap_4.docx   strzałka   Zał. nr 3 - projekt umowy

 zap_5.zip   strzałka   Zał. nr 4 - dokumentacja tech + przedmiar robót

 zap_6.docx   strzałka   Zał. nr 5 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

opublikował:
czytany: 316
Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie (ul. Kwiatowa, Piękna, Pogodna, Słoneczna, Norwida) - etap I b, II, III".

Data publikacji: 30-06-2021 00:00
 1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

 1. Numer ogłoszenia:   2021/BZP 00099653/01
 2. Identyfikator postępowania na mini portalu:
  ad0e0e87-3b79-4688-a640-e9eb79f8194e
   
 3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobiegniew.pl

   12ZawiadomienieowyborzeOsiedle.pdf   strzałka   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie (ul. Kwiatowa, Piękna, Pogodna, Słoneczna, Norwida) - etap I b, II, III.

 1_InformaciaokwocieOsiedle.pdf   strzałka   Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2_ZbiorczezestawienieofertOsiedle.pdf   strzałka   Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 15.07.2021 roku o godz. 11:00 Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie(ul. Kwiatowa, Piękna, Pogodna, Słoneczna, Norwida) - etap I b, II, III.

 OgloszenieozamowieniuOsiedle.pdf   strzałka   Ogłoszenie o zamówieniu _ Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie (ul. Kwiatowa, Piękna, Pogodna, Słoneczna, Norwida) - etap I b, II, III

 SWZOsiedle.docx   strzałka   Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

 ZalacznikNr10SWZ1Osiedle.zip   strzałka   Załącznik Nr 10 do SWZ _ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) _ część 1

 ZalacznikNr10SWZ2Osiedle.zip   strzałka   Załącznik Nr 10 do SWZ _ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) _część 2

 ZalacznikNr10SWZ3Osiedle.zip   strzałka   Załącznik Nr 10 do SWZ _ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) _część 3

 ZalacznikNr10SWZ4Osiedle.zip   strzałka   Załącznik Nr 10 do SWZ _ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) _część 4

 ZalacznikNr10SWZ5Osiedle.zip   strzałka   Załącznik Nr 10 do SWZ _ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) _część 5

 ZalacznikNr11SWZOsiedle.zip   strzałka   Załącznik nr 11 do SWZ _ Przedmiar robót

 ZalacznikNr1SWZOsiedle.docx   strzałka   Załącznik Nr 1 do SWZ _ wzór dokumentu _ Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2SWZOsiedle.docx   strzałka   Załącznik Nr 2 do SWZ _ wzór _ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia

 ZalacznikNr3SWZOsiedle.docx   strzałka   Załącznik Nr 3 do SWZ _ wzór _ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 ZalacznikNr4SWZOsiedle.docx   strzałka   Załącznik Nr 4 _ wzór _ Wykaz robót budowlanych

 ZalacznikNr5SWZOsiedle.docx   strzałka   Załącznik Nr 5 do SWZ _wzór _Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

 ZalacznikNr6SWZOsiedle.docx   strzałka   Załącznik Nr 6 do SWZ _ Projekt umowy

 ZalacznikNr7SWZOsiedle.docx   strzałka   Załącznik Nr 7 do SWZ _ wzór _Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 ZalacznikNr8SWZOsiedle.docx   strzałka   Załącznik Nr 8 do SWZ _ wzór _ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

 ZalacznikNr9SWZOsiedle.docx   strzałka   Załącznik Nr 9 _ Oświadczenie o aktualności informacji

opublikował:
ostatnie zmiany: 30-06-2021 13:06 przez
czytany: 1113
Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 2 i 3 (ul. Szkolna).

Data publikacji: 25-06-2021 00:00

        

 1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

 1. Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00094393/01
 2. Identyfikator postępowania na mini portalu:
  ca5310b7-5531-428b-8c21-7b4d7a47dbc9
   
 3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobiegniew.pl


 1SpecyfikacjaWarunkaswZamaswienia.docx   strzałka   1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

 1_Zbiorczezestawienieofert.pdf   strzałka   Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 12.07.2021 roku o godz. 11:00 - Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 2 i 3 (ul. Szkolna).

 InformacjakwotaSzkolna.pdf   strzałka   Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 InformacjaSzkolna.pdf   strzałka   Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 2 i 3 (ul. Szkolna)

 Ogloszenieozamowieniu.pdf   strzałka   Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 2 i 3 (ul. Szkolna).

 OgloszenieozmianieSzkolna.pdf   strzałka   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 2 i 3 (ul. Szkolna) Nr 2021/BZP 00109487/01

 ZalacznikNr10SWZ1.zip   strzałka   Załącznik Nr 10 do SWZ _ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) _ część 1

 ZalacznikNr10SWZ2.zip   strzałka   Załącznik Nr 10 do SWZ _ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) _część 2

 ZalacznikNr10SWZ3.zip   strzałka   Załącznik Nr 10 do SWZ _ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) _część 3

 ZalacznikNr10SWZ4.zip   strzałka   Załącznik Nr 10 do SWZ _ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) _część 4

 ZalacznikNr10SWZ5.zip   strzałka   Załącznik Nr 10 do SWZ _ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) _część 5

 ZalacznikNr10SWZ6.zip   strzałka   Załącznik Nr 10 do SWZ_ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) _część 6

 ZalacznikNr10SWz7.pdf   strzałka   Załącznik Nr 10 do SWZ_ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) _część 7

 ZalacznikNr11SWZ1.xls   strzałka   Załącznik nr 11 do SWZ _ Przedmiar robót część 1 _ koszty kwalifikowane

 ZalacznikNr11SWZ2.xls   strzałka   Załącznik nr 11 do SWZ _ Przedmiar robót część 2 _ koszty niekwalifikowane

 ZalacznikNr1SWZ.docx   strzałka   Załącznik Nr 1 do SWZ _ wzór dokumentu _ Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2SWZ.docx   strzałka   Załącznik Nr 2 do SWZ _ wzór _ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia

 ZalacznikNr3SWZ.docx   strzałka   Załącznik Nr 3 do SWZ _ wzór _ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 ZalacznikNr4doSWZ.docx   strzałka   Załącznik Nr 4 _ wzór _ Wykaz robót budowlanych

 ZalacznikNr5SWZ.docx   strzałka   Załącznik Nr 5 do SWZ _wzór _Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

 ZalacznikNr6SWZ.docx   strzałka   Załącznik Nr 6 do SWZ _ Projekt umowy

 ZalacznikNr7SWZ.docx   strzałka   Załącznik Nr 7 do SWZ _ wzór _Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

 ZalacznikNr8SWZ.docx   strzałka   Załącznik Nr 8 do SWZ _ wzór _ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

 ZalacznikNr9SWZ.docx   strzałka   Załącznik Nr 9 _ Oświadczenie o aktualności informacji

 zawiad.pdf   strzałka   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikował:
ostatnie zmiany: 25-06-2021 09:39 przez
czytany: 1301
Rejestr zmian