Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Dobiegniew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dobiegniew w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

Data publikacji: 14-10-2021 00:00
  1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

  1. Numer ogłoszenia:   2021/BZP 00233096/01
  2. Identyfikator postępowania na mini portalu:
b66370f9-1af6-4a90-bdc6-33703ae3b101
 
  1. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobiegniew.pl

    Ogloszenieozamowieniuenergia.pdf   strzałka   Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Dobiegniew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dobiegniew w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

 SWZenergia2021.pdf   strzałka   Specyfikacja Warunków Zamówienia

 ZalacznikNr1SWZ.xls   strzałka   Załącznik Nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Wykaz PPE.

 ZalacznikNr1umowy.xls   strzałka   Załącznik Nr 1 do umowy - Wykaz Obiektów Zamawiającego.

 ZalacznikNr2SWZ.doc   strzałka   Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy (składany z Ofertą).

 ZalacznikNr2umowy.doc   strzałka   Załącznik Nr 2 do umowy - Pełnomocnictwo.

 ZalacznikNr3.doc   strzałka   Załącznik Nr 3 do SWZ - Formularz cenowy (składany z Ofertą).

 ZalacznikNr4aSWZ.doc   strzałka   Załącznik Nr 4a do SWZ - Oświadczeniw Wykonawcy składane ns podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - spełnienie warunków (składane z Ofertą).

 ZalacznikNr4bSWZ.doc   strzałka   Załącznik Nr 4b do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby o którym mowa w art 118 ust. 1 składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy składane na wezwanie).

 ZalacznikNr5SWZ.doc   strzałka   Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności danych zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (składane na wezwanie).

 ZalacznikNr6SWZ.doc   strzałka   Załącznik Nr 6 do SWZ - Wykaz dostaw (składane na wezwanie).

 ZalacznikNr7SWZ.doc   strzałka   Załącznik Nr 7 do SWZ - Projekt umowy.

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-10-2021 13:44 przez
czytany: 100
Rejestr zmian