Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Dobiegniew

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uwaga godziny pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie w dniach 23.09.2022r i 30.09.2022r 2022-08-30 11:14:47
Zawiadomienie o przystąpieniu Zarządu Województwa Lubuskiego do realizacji zadania pn.: Opracowanie materiału na potrzeby zmian uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku 2022-08-18 13:39:22
Komunikat w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Radęcin (gm. Dobiegniew) zaopatrującego miejscowości Radęcin, Radachowo, Kowalec, Lipinka oraz ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego Radęcin wraz z pismem 2022-08-12 11:41:00
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26.07.2022 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 129 i 302 obręb 0017 Ługi 2022-07-28 11:11:27
Dokumenty PPIS w Drezdenku dotyczące warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin. 2022-07-25 09:34:56
Decyzje w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Podlesiec i Wołogoszcz 2022-07-11 13:46:42
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 2022-06-20 12:11:12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zadania: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew" 2022-05-26 09:50:07
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 25 maja 2022r na "(...) pobór wód powierzchniowych z jeziora Osiek, działka nr 197/10 obręb Ługi (...)" na rzecz Pharmeko Sp z o.o., Niwy 10, 66-520 Dobiegniew 2022-05-24 14:29:14
INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 2022-05-12 13:35:37
Plan podstawowej kwoty dotacji na 2022 dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w Gminie Dobiegniew 0806013 2022-04-26 08:50:52
Ocena obszarowa dla Gminy Dobiegniew 2022-04-15 10:19:28
Roczne oceny jakości wody dla Gminy Dobiegniew 2022-04-06 10:03:21
Komunikat w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Głusko (gm. Dobiegniew) zaopatrującego miejscowość Głusko 2022-04-04 11:06:18
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji kończącej postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 6/2022 z 17 stycznia 2022r 2022-03-17 13:05:16
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew 2022-03-08 13:18:42

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Drożdż

Data wytworzenia:
08 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Daniel Drożdż

Data publikacji:
08 mar 2022, godz. 13:16

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Drożdż

Data aktualizacji:
08 mar 2022, godz. 13:16