Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Dobiegniew

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Plan podstawowej kwoty dotacji na 2024 dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w Gminie Dobiegniew 0806013 2024-06-12 14:41:08
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego Sitnica, Głusko podana przez PSSE w Drezdenku. 2024-06-04 12:29:26
Dokumenty dotyczące warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi, ze względu na przekroczenie manganu i jonu amonowego podane przez PPIS w Drezdenku 2024-05-28 14:37:13
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego Słonów podana przez PSSE w Drezdenku. 2024-05-23 12:10:09
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego: Dobiegniew, Mierzęcin, Słowin, Chomętowo, Głusko, Sitnica podana przez PSSE w Drezdenku. 2024-05-13 13:02:10
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile na wniosek pełnomocnika, reprezentującą osobę fizyczną wszczął postępowanie administracyjne z dnia 02 maja 2024r 2024-05-09 11:50:06
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego Słonów podana przez PSSE w Drezdenku 2024-05-09 11:50:06
Zawiadomienie z dnia 18 kwietnia 2024r o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 2024-05-09 11:50:06
Dokumenty w sprawie warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Stare Osieczno podane przez PPIS w Drezdenku. 2024-05-09 11:50:06
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego Radęcin podana przez PSSE w Drezdenku. 2024-05-09 11:50:06
Roczna obszarowa ocena jakości wody podana przez PPIS w Drezdenku. 2024-05-09 11:50:06
PSSE Drezdenko - roczne oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągów publicznych Gminy Dobiegniew. 2024-05-09 11:50:06
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia od dnia 20 marca 2024r 2024-05-09 11:50:06
PPIS Drezdenko - dokumenty dotyczące warunkowej przydatności wody surowej pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz na czas modernizacji SUW. 2024-05-09 11:50:06
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin podana przez PPIS w Drezdenku. 2024-05-09 11:50:06
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego: Radęcin, Chomętowo podana przez PSSE w Drezdenku. 2024-05-09 11:50:06
Informacje od PPIS w Drezdenku dotyczące przydatności wody pod względem mikrobiologicznym, pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi. 2024-05-09 11:50:06
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 2024-05-09 11:50:06
INFORMACJA O ZGROMADZENIU 2024-05-09 11:50:06
Dokumentacja przesłana przez PPIS w Drezdenku dotycząca warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi. 2024-05-09 11:50:06
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu publicznego Radęcin podana przez PSSE w Drezdenku 2024-05-09 11:50:06
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów podana przez PSS-E w Drezdenku 2024-05-09 11:50:06
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu publicznego Chomętowo podana przez PSSE w Drezdenku 2024-05-09 11:50:06
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego: Dobiegniew, Głusko, Sitnica, Radęcin, Słowin podana przez PSSE w Drezdenku. 2024-05-09 11:50:06
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile podaje się do publicznej wiadomości że wszczął postępowanie administracyjne - BD.ZUZ.2.4210.283.2023.AS z dnia 09 listopada 2023 r. 2024-05-09 11:50:06
Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn. "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew" 2024-05-09 11:50:06
Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! 2024-05-09 11:50:06
Przydatność wody do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego Słonów podana przez PPIS w Drezdenku 2024-05-09 11:50:06
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu publicznego: Mierzęcin, Sitnica, Głusko podana przez PSSE w Drezdenku. 2024-05-09 11:50:06
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu publicznego: Dobiegniew, Ługi, Radęcin, Chomętowo podana przez PSSE w Drezdenku. 2024-05-09 11:50:06
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego : Słowin, Głusko, Sitnica przesłana przez PSSE w Drezdenku. 2024-05-09 11:50:06
Ogłoszenie wyników w przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego Polonez Plus Truck. 2024-05-09 11:50:06
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu publicznego: Dobiegniew, Chomętowo oraz z indywidualnego ujęcia wody Pałac Mierzęcin podana przez PSSE w Drezdenku. 2024-05-09 11:50:06
Ogłoszenie Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego. 2024-05-09 11:50:06
Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego Polonez Plus Truck będącego własnością Gminy Dobiegniew. 2024-05-09 11:50:06
Dokumenty od PPIS w Drezdenku dotyczące warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów ze względu na przekroczenia manganu. 2024-05-09 11:50:06
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi podana przez PSSE w Drezdenku 2024-05-09 11:50:06
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu publicznego: Radęcin, Mierzęcin, Ługi podana przez PSSE w Drezdenku. 2024-05-09 11:50:06
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. 2024-05-09 11:50:06
UWAGA Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Dobiegniew w ciągu ulicy Mickiewicza 2024-05-09 11:50:06
Uwaga godziny pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie w dniach 16.06.2023r i 30.06.2023r 2024-05-09 11:50:06
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile podaje się do publicznej wiadomości wszczął postępowanie administracyjne - BD.ZUZ.2.4210.47.2023.AS 2024-05-09 11:50:06
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew za 2022 rok 2024-05-09 11:50:06
UWAGA MIESZKAŃCY 2024-05-09 11:50:06
Roczne okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia dla Gminy Dobiegniew podane przez PSSE w Drezdenku. 2024-05-09 11:50:06
Nabór dzieci do Żłobka do lat 3 na rok szkolny 2023/2024 2024-05-09 11:50:06
Uwaga godziny pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie w dniach 06.03.2023r i 13.03.2023r 2024-05-09 11:50:06
UWAGA Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Dobiegniew w ciągu DK22 2024-05-09 11:50:06
O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu Gminy Dobiegniew do zakupu paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 r. 2024-05-09 11:50:06
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp. Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Numer ogłoszenia w BZP: - 2022/BZP 00448490/01. Wersja : 01 2024-05-09 11:50:06
Gmina Dobiegniew przystępuje do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zakup węgla po preferencyjnej cenie mogą dokonywać mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego i złożą wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie 2024-05-09 11:50:06
Zawiadomienie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 2 października 2022 - Podlesiec, Sarbinowo i Kępa Zagajna 2024-05-09 11:50:06
Zawiadomienie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 2 października 2022 - Lubiewko, Chrapów i Łęczyn 2024-05-09 11:50:06
O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu Gminy Dobiegniew do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. 2024-05-09 11:50:06
Obwieszczenie z dnia 26 października 2022r - IB-I.746.27.2022.PZło 2024-05-09 11:50:06
Zapisy dotyczące zaopatrzenia mieszkańców w opał tj węgiel kamienny 2024-05-09 11:50:06
Uwaga godziny pracy Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie w dniach 23.09.2022r i 30.09.2022r 2024-05-09 11:50:06
Zawiadomienie o przystąpieniu Zarządu Województwa Lubuskiego do realizacji zadania pn.: Opracowanie materiału na potrzeby zmian uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku 2024-05-09 11:50:06
Komunikat w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Radęcin (gm. Dobiegniew) zaopatrującego miejscowości Radęcin, Radachowo, Kowalec, Lipinka oraz ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego Radęcin wraz z pismem 2024-05-09 11:50:06
Zawiadomienie/obwieszczenie Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21.07.2022 r., znak: IS.IV.6220.2.8.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 531 w miejscowości Breń, gmina Bierzwnik”. 2024-05-09 11:50:06
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26.07.2022 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 129 i 302 obręb 0017 Ługi 2024-05-09 11:50:06
Dokumenty PPIS w Drezdenku dotyczące warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin. 2024-05-09 11:50:06
Decyzje w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Podlesiec i Wołogoszcz 2024-05-09 11:50:06
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 2024-05-09 11:50:06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zadania: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew" 2024-05-09 11:50:06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 25 maja 2022r na "(...) pobór wód powierzchniowych z jeziora Osiek, działka nr 197/10 obręb Ługi (...)" na rzecz Pharmeko Sp z o.o., Niwy 10, 66-520 Dobiegniew 2024-05-09 11:50:06
INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 2024-05-09 11:50:06
Plan podstawowej kwoty dotacji na 2022 dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w Gminie Dobiegniew 0806013 2024-05-09 11:50:06
Ocena obszarowa dla Gminy Dobiegniew 2024-05-09 11:50:06
Roczne oceny jakości wody dla Gminy Dobiegniew 2024-05-09 11:50:06
Komunikat w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Głusko (gm. Dobiegniew) zaopatrującego miejscowość Głusko 2024-05-09 11:50:06
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji kończącej postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 6/2022 z 17 stycznia 2022r 2024-05-09 11:50:06
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew 2024-05-09 11:50:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniel Drożdż

Data wytworzenia:
08 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Daniel Drożdż

Data publikacji:
09 maj 2024, godz. 11:50

Osoba aktualizująca informacje

Daniel Drożdż

Data aktualizacji:
08 mar 2022, godz. 13:16