Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Dobiegniew

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tytuł Data publikacji
Przebudowa drogi we wsi Słowin, gmina Dobiegniew- etap II
Minął termin składania ofert
2024-04-11 12:42:47
Przebudowa i rozbudowa drogi, ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie, gm. Dobiegniew – etap II. III postępowanie
Minął termin składania ofert
2024-03-04 09:16:08
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobiegniew. II postępowanie termin 14.03.2024
Minął termin składania ofert
2024-02-28 11:06:57
Przebudowa i rozbudowa drogi, ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie, gm. Dobiegniew – etap II. II postępowanie
Minął termin składania ofert
2024-02-06 15:09:04
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobiegniew
Minął termin składania ofert
2024-02-06 15:08:16
Budowa ścieżki pieszej wraz z infrastrukturą turystyczno – rekreacyjną nad północnym brzegiem Jeziora Wielgie w Dobiegniewie – etap II
Minął termin składania ofert
2024-01-09 13:31:17
Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Dobiegniew w roku 2024 II postępowanie
Minął termin składania ofert
2023-12-05 11:58:19
Przebudowa i rozbudowa ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie – ETAP I. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie. II postępowanie
Minął termin składania ofert
2023-11-28 09:30:17
Przebudowa i rozbudowa drogi, ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie, gm. Dobiegniew – etap II
Minął termin składania ofert
2023-11-28 09:29:22
Przebudowa drogi gminnej nr 001401F Ostrowiec- Sławica, gm. Dobiegniew – etap I
Minął termin składania ofert
2023-11-28 09:28:40
Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Dobiegniew w roku 2024
Minął termin składania ofert
2023-11-23 08:49:47
Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne II
Minął termin składania ofert
2023-11-08 12:43:37
Przebudowa i rozbudowa ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie – ETAP I. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie
Minął termin składania ofert
2023-10-30 15:32:58
Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne
Minął termin składania ofert
2023-10-20 13:30:22
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla potrzeb Gminy Dobiegniew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dobiegniew w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Minął termin składania ofert
2023-10-02 12:55:20
Remont nawierzchni drogi gminnej prowadzącej na plażę w Osieku, gm. Dobiegniew
Minął termin składania ofert
2023-09-26 12:54:57
Remont nawierzchni drogi gminnej w Słonowie, gm. Dobiegniew – na działce nr 214
Minął termin składania ofert
2023-09-26 12:53:40
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina II
Minął termin składania ofert
2023-09-06 14:52:38
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina
Minął termin składania ofert
2023-08-29 12:58:52
Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniami w ramach projektu „Cyfrowa Gmina.”
Minął termin składania ofert
2023-06-21 14:44:04
Budowa, rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wołogoszcz, gmina Dobiegniew
Minął termin składania ofert
2023-05-24 10:38:57
Rozbudowa ulicy W. Łokietka w Dobiegniewie
Minął termin składania ofert
2023-05-22 15:56:08
Wykonanie instalacji c.o. w budynkach o nr 29 i 30 przy ul. Gdańskiej w Dobiegniewie wraz z przyłączami do sieci cieplnej. II
Minął termin składania ofert
2023-04-24 13:56:51
Budowa drogi gminnej nr 100547F – ul. Akacjowa w Dobiegniewie
Minął termin składania ofert
2023-04-18 15:19:23
Wykonanie instalacji c.o. w budynkach o nr 29 i 30 przy ul. Gdańskiej w Dobiegniewie wraz z przyłączami do sieci cieplnej
Minął termin składania ofert
2023-04-04 13:27:49
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie oraz Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie z podziałem na części. II
Minął termin składania ofert
2023-03-24 13:05:43
Budowa remizy strażackiej ze świetlicą w miejscowości Mierzęcin gm. Dobiegniew
Minął termin składania ofert
2023-03-23 10:03:33
Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Dobiegniew w roku 2023
Minął termin składania ofert
2023-03-20 10:33:28
Przebudowa i rozbudowa ul. Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie.
Minął termin składania ofert
2023-03-01 14:27:05
RKG.271.1.2023.ES Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie oraz Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie z podziałem na części.
Minął termin składania ofert
2023-02-22 09:39:24
Ogłoszenie o zamówieniu - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Dobiegniew w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
Minął termin składania ofert
2022-11-28 11:50:00
Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem realizowana w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Minął termin składania ofert
2022-11-21 14:30:00
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w Chrapowie, gmina Dobiegniew.
Minął termin składania ofert
2022-11-15 15:00:00
Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja, przebudowa oraz przystosowanie budynku użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia) dla osób niepełnosprawnych.
Minął termin składania ofert
2022-10-11 14:20:00
Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Wołogoszcz i Radęcin, w podziale na dwie części zadania".
Minął termin składania ofert
2022-08-30 15:15:00
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sarbinowo, gmina Dobiegniew.
Minął termin składania ofert
2022-08-09 09:50:00
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski zadania. pn.: "Budowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, przepompowni, stacji uzdatniania wody i bud. kanalizacji sanit. o dł. 5,9 km w gm. Dobiegniew"
Minął termin składania ofert
2022-07-27 14:37:14
Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem realizowana w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Minął termin składania ofert
2022-07-12 15:10:00
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa kotłowni węglowej przy ul. Mickiewicza 3 w Dobiegniewie na kotłownię gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia.” II Postępowanie
Minął termin składania ofert
2022-06-29 13:50:00
Ogłoszenie o zamówieniu - „Wykonanie instalacji c.o. w budynku o nr 30 przy ul. Gdańskiej w Dobiegniewie wraz z przyłączami do sieci cieplnej”.
Minął termin składania ofert
2022-06-24 13:10:00
Dostawa, montaż, ustawienie i uruchomienie wyposażenia stałego i ruchomego do Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie. II postępowanie.
Minął termin składania ofert
2022-06-15 14:47:40
Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa kotłowni węglowej przy ul. Mickiewicza 3 w Dobiegniewie na kotłownię gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia”.
Minął termin składania ofert
2022-06-03 11:10:00
Ogłoszenie o zamówieniu - „Dostawa, montaż, ustawienie i uruchomienie wyposażenia stałego i ruchomego, w tym wyposażenia multimedialnego Muzeum w Dobiegniewie.
Minął termin składania ofert
2022-05-13 10:30:00
Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Ostrowiec, gmina Dobiegniew”.
Minął termin składania ofert
2022-04-29 12:25:00
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich – III przetarg.
Minął termin składania ofert
2022-04-21 14:05:00
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dobiegniew
Minął termin składania ofert
2022-04-19 14:40:00
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sarbinowo, gmina Dobiegniew.
Minął termin składania ofert
2022-03-29 14:55:00
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich – II przetarg.
Minął termin składania ofert
2022-03-28 13:35:00